Plastik Ferforje palace

PALACE model  76 cm yüksekliğindedir. Aynı model mızraksız olarak 65 cm yüksekliğinde de uygulanmaktadır.  Kullanım alanları belediye park ve bahçe düzenlemeleri, özel inşaatların duvar üzerleri,  balkonları ve teraslarında kullanılmaktadır. Kanatlı açılan ve sürgülü kayar kapılarda da uygulanmaktadır. Bu model DSİ taşkın koruma projelerinde de tercih edilmektedir.

PALACE model is 76 cm high. The same model is applied without a spear at a height of 65 cm. Usage areas are used in Municipal Park and garden arrangements, on the walls, balconies and terraces of private constructions. . As it is seen in the photographs, it is also applied on folding and sliding doors. This model is also preferred in DSI flood protection projects.

Plastik Ferforje

Palace | Ferforje Kapı | Ferplast Plastik Bahçe Çiti Uygulamaları

[/col] [/row]